Psykisk och fysisk hälsa

Bakom större delen av de problemområden vi ser omkring oss idag ligger det skam, ändå är det extremt svårt att närma sig ämnet. Sociala och kulturella förväntningar lär oss vad som är acceptabelt och inte, de anger riktlinjer för skam och känslor av otillräcklighet. Men inget kan vara längre från sanningen, ofullkomlighet förenar, det är inte svaghet utan en kraftfull påminnelse om att vara öppen för verkligheten, att vi alla är länkade till varandra och mer lika än olika.

I workshopen utforskas hur skam och sårbarhet leder oss in i känslor av otillräcklighet och perfektion. Fokus ligger på att förstå hur vi drar nytta av gruppen och oss själva för att hitta mod att prata om rädsla för avvisning, dömande eller kritik så att vi sedan på ett effektivt sätt kan ta till oss förmågan till återhämtning och utforska kraften i tillhörighet, kärlek och tillräcklighet.

Ämnen som inkluderas:

  • Definiera skam
  • Praktisera empati
  • Utforska triggers och sårbarhet
  • Praktisera kritisk medvetenhet
  • Nå fram och be om det du behöver
  • Skapa, omfamna och inspirera till förändring