För tonåringar och unga vuxna

Kravet på att passa in och tillhöra kan ibland bli så viktigt att det riskerar bli ett substitut som innebär att känslan av det egna och personliga offras på grund av grupptryck. Därför ligger tonvikten i denna workshop på att stärka individ och grupp samtidigt som känslan av tillhörighet tillförs.

Innehållet bygger på pedagogiska övningar som är speciellt framtagna för att uppmuntra deltagare att våga tala om det som annars kan upplevas både känsligt och ovant.

ABC Togetherness är en workshop specialdesignad för tonåringar och unga vuxna. Här utforskas hur skam och sårbarhet leder in i känslor av perfektion och otillräcklighet. Vi drar nytta av gruppen samt oss själva för att finna mod att prata om rädsla för avvisning, fördömande och kritik för att sedan se hur vi kan använda kraften i tillhörighet, kärlek och tillräcklighet på ett mer effektivt sätt.

Ämnen under workshopen:

  • Definiera skam
  • Empati och medkänsla
  • Utforska triggers och sårbarhet
  • Hur vi utvecklar inre känsla av tillhörighet istället för att söka acceptans och godkännande utanför oss själva
  • Varför ”cool” och ”passa in” står i vägen för tillhörighet