För utbildningar

Om vi vill att de vi ska arbeta med, klienter, patienter, brukare eller andra individer ska känna förtroende för oss yrkesverksamma behöver vi kunna möta dem där de är. Men hur är det möjligt om vi som utövar det professionella yrket är osäkra på vad det innebär?

Om det är utveckling och förändring vi vill se, om vi vill arbeta för ökad känsla av tillhörighet, medkänsla och personligt växande behöver vi börja med att förstå att vi inte kan ge något vi inte har. Vi behöver också vara villiga att prata om, uttrycka förståelse samt praktisera att våra brister inte är svagheter utan egenskaper som gör oss till dem vi är.

Vad vi alla behöver, inte bara de vi arbetar med utan även vi själva, är upplevelsen att tillhörighet, mod och medkänsla är något vi praktiserar dagligen genom att se på livet och omgivningen med en inställning av delaktighet.

Under den här workshopen arbetar vi med att:

  • Definiera skam
  • Utforska sårbarhet
  • Våga vara de vi är
  • Identifiera strategier för avskärmning
  • Förstå de fyra attributen av empati
  • Implementera de fyra stegen till skamreducering
  • Skapa, omfamna och inspirera till förändring