För företagare

Att ge sig ut på marknaden, att visa upp oss själva eller en produkt är obekvämt, vi riskerar kritik, fördömande eller avvisning genom att göra det. I en värld som domineras av känslor av otillräcklighet och rädsla är det obekvämt vilket gör att vi iklär oss masker och sköldar för att skydda vår sårbarhet.

Men sårbarhet är inte något som behöver skyddas, det är något vi behöver lära oss visa och praktisera för att få tillgång till mer glädje, kreativitet, innovation, tillhörighet och empati i våra liv. Att riskera kritik och fördömande kan upplevas olustigt, men inget är så obekvämt som att som att befinna sig utanför och vilja in, vare sig det handlar om en första kontakt, att visa upp sig själv eller sin produkt, den kreativa processen eller i relation till att hantera svåra situationer i vår omgivning eller familj.

Våga stort är en workshop där vi kultiverar mod och låter oss själva bli synliga.

Under workshopen tar vi sårbarhet till handlig genom att:

  • Praktisera mod att berätta vår historia
  • Identifiera hur skam står i vägen för mänsklig kontakt
  • Förstå skillnaden på kommunikation och kontakt
  • Utforska sårbarhet och triggers
  • Minska gapet mellan sund förändring och ointresse