För chefer och ledare

Inspirerande ledarskap handlar inte om position, titel eller roller, utan är en fråga om ledarskapsstil och villighet att stå i det obekväma, ingjuta lugn, välja autenticitet före försvar samt våga praktisera mod där rädsla råder.

Som autentisk och inspirerande ledare består vardagen av en mängd dagliga val. Det handlar om beslutet att vara äkta, ärlig, visa vem man är samtidigt som det också innebär att navigera i tider av förändring, sätta gränser och ta snabba beslut.

Men hur navigerar vi under förändring? Hur möter vi mänsklig respons under sådana förhållanden i form av stress och oro? Och, hur praktiserar vi äkthet som ledare när vi vet att det kan vara ett riskfyllt drag? Kan vi lära oss att det ligger en ännu större risk i att inte göra det och vi genom att låta bli äventyrar kontakten med oss själva?

Under workshopen utforskas:

  • Kulturell rädsla och otillräcklighet
  • Hur vi avväpnar sårbarhetsmyten
  • Sårbarhetsskölden
  • Hur vi tar oss an skam
  • Empati, medkänsla och själv-medkänsla
  •  Mänsklig kontakt och känslan av tillhörighet