Workshops

Att delta i workshops är inte endast lärorikt, det är även roligt och utvecklande. Under en workshop blandasdynamik med pedagogik och reflektion med diskussion, allt för att sätta fart på gruppen så att alla som deltar får ut mesta möjliga av tillfället.

Utifrån det rika innehållet i Connections, Shame-Resilience anordnar vi workshops på ett antal olika teman. Då grundmaterialet är extremt formbart kan det med fördel appliceras på ett antal olika intresseområden och målgrupper.

Under nedanstående punkter går det att läsa mer om de olika ämnesområden som erbjuds. Det går även att plocka ur innehållet för att matcha den egna målgruppen, till exempel kan ett tema som avsetts för utbildning fungera utmärkt på en helt annan målgrupp.

Kontakta oss gärna för mer information kring upplägg och teman.

Målgruppsinriktade workshops

-       För yrkesverksamma inom psykisk och fysisk hälsa
-       För ungdomar, unga vuxna och klienter
-       För skolor och utbildningar
-       För företagare
-       För ledare/chefer

Ämnesinriktade workshops

-       Skönhet och kroppsbild
-       Stämpling och placering i fack (stereotyper)
-       Stå upp/hitta egen röst
-       Pengar och arbete
-       Könsroller