Tjänster

BrandingSpirit arbetar med utveckling för individ, grupp och organisation. Vi håller föredrag, kurser och utbildar med SRT (Shame Resilience Theory) som grund, en forskningsbaserad teori som lämpar sig för alla som vill utveckla mänskliga relationer, medkänsla och mod.

Vår specialitet är anpassade lösningar utifrån målgrupp och behov och vi tillhandahåller utvärdering, uppföljning och konsultation för gott resultat.

Då innehållet i verksamheten bygger på mänskliga faktorer kommer våra tjänster väl till användning inom de flesta områden; socialt arbete, omsorg, undervisning, företagande, ledarskap, innovativt och kreativt skapande samt fysisk och mental hälsa för att endast nämna några.

Temaområden

 • Sårbarhet
 • Perfektion
 • Tillräcklighet
 • Skam
 • Tillhörighet
 • Medkänsla & Empati
 • Autenticitet
 • Mod
 • Acceptans & godkännande
 • Flexibel anda
 • Mänsklig kontakt