Tag Archives: Sårbarhet

Vill du veta mer? Informationskväll om The Daring Way™

Posted ago by brandingspirit.se

Nyfiken på… Du har kanske sett Brené Browns omtalade TED-föredrag The Power of Vulnerability , det som visats 15 miljoner gånger. Eller så har du kanske tittat på Listening to Shame, föredraget som avslutade TED-konferensen 2012 där Brené tog oss med …

Trygg miljö

Posted ago by brandingspirit.se

Utan trygghet är det omöjligt att genomföra en workshop i Shame-Resilience, och för mig är det viktigaste av allt att deltagarna känner sig väl omhändertagna. Under helgen skapade vi en sådan atmosfär med hjälp av den varma och familjära miljön …