Om

Vi förändrar ditt sätt att leva

Det finns tre element som beskriver vad vi människor söker i livet; autenticitet, flexibel anda samt kärlek och tillhörighet. Men trots att det är vad många av oss vill ha saboteras ofta försöken till ett sådant liv genom att vi undviker sårbarhet, kamouflerar otillräcklighet samt strävar efter att vinna andras godkännande och acceptans. Hur går det ihop?

En av anledningarna går att hitta i det som står i vägen, rädslan för att bli avvisad, kritiserad eller bedömd om vi visar oss som vi är. Det finns alltså goda skäl till varför vi istället för att visa upp det som är äkta väljer att göra om oss, prestera eller vara till lags för att passa in.

I BrandingSpirit är syftet att skapa bättre förståelse för det ovanstående samt för det som format oss till dem vi är, det för att plocka fram det bästa och mest autentiska inom oss. Genom att bryta uppfattningen att sårbarhet är synonymt med svaghet samt lyfta fram skam som något mänskligt vill vi att fler ska förstå att tacksamhet, empati och glädje är något som kommer som ett resultat av att vi vågar vara oss själva fullt ut.

Verksamheten bygger på The Daring Way™, en metod baserad på Dr Brené Browns forskning och som utvecklats för att hjälpa män, kvinnor och unga vuxna att våga mer genom att lära sig träda fram och visa sig som de är. Fokus ligger på förmågan till återhämtning från skam samt på att utveckla och praktisera modet som förändrar vårt sätt att leva, älska, leda och vara föräldrar. Metoden kan praktiseras i kliniskt, professionellt samt i olika utbildningssamanhang och lämpar sig väl för arbete med individ, grupp samt organisationsledning.