Föredrag

Det handlar om skam

Skam är vår tids epidemi, en epidemi som har sin botten i det sociala samspelet. Vi är många som spenderar stor del av vår tid och energi på att visa världen sidor som inte stämmer överens med verkligheten, något som i slutänden resulterar i utmattning och sträng attityd gentemot oss själva och vår omgivning. Vad är orsaken till detta? Vad är det som gör oss så angelägna att skyla brister och agera som att allt som sker i livet är hanterbart?

”Det handlar om skam” är ett föredrag där humor och allvar blandas, där igenkänningsfaktorn är stor och där åhöraren garanterat blir tagen på bar gärning med ökad puls.


Jakten på godkännande

De flesta av oss vet hur vi ska göra för att vinna godkännande och acceptans. Vi vet hur vi ska se ut, vad vi ska prata om och inte, och hur vi ska göra för att få omgivningen på gott humör. Vi har blivit kameleonter, proffs på att ”passa in”. Men ”passa in” är ett hinder som skiljer oss från det vi söker, det stänger ute tillhörighet och kärlek, behov som inte går att bortse ifrån för någon av oss. Om vi vill bli godkända och accepterade behöver vi bli de vi är istället för att arbeta på att göra om oss till något vi tror vi behöver vara.

”Jakten på godkännande” eller ”Vad ska andra tro?” är ett roligt och fartfyllt föredrag om hur vi kan återerövra det som gått förlorat i jakten på det vi önskar oss.