Välkommen till BrandingSpirit!

Trots att skam ligger bakom många av de problemområden vi ser omkring oss idag är ämnet extremt svårt att närma sig. Oftast räcker det med väldigt lite för att väcka motstånd, som till exempel att skriva ut ordet på en websida. ”Ska du verkligen skriva skam? Blir inte det lite flummigt?” var bara en av synpunkterna som dök upp då vi skapade denna sida. Och det är så det ser ut, sociala och kulturella förväntningar har lärt oss vad som är acceptabelt och inte, de har kommit att bli riktlinjer för skam och känslor av otillräcklighet. Men de stämmer inte, vilket är en av anledningarna till att ordet står kvar. En annan är att skam och sårbarhet är det vi arbetar med. I BrandingSpirit erbjuds föredrag, workshops och utbildningar om hur vi kommer förbi skam, återerövrar mod att vara autentiska, utvecklar medkänsla gentemot oss själva och andra samt stärker banden som leder till samhörighet och glädje. The Daring Way™ Välkommen!

MAILA OSS! info@brandingspirit.se KONTAKT + 46 70 682 55 15

Vi bidrar till att öka förståelsen för mänsklig kontakt!
Shame-Resiliance Theory